BAI

Hus-villa-13A BRANCHEFORENING FOR AKTIVE ISOLERINGSFIRMAER er den forening der taler for alle de ofte mindre isoleringsfirmaer, der aktivt tager del i det store arbejde, der er i at holde danske boliger up to date med god og effektiv isolering.

BRANCHEFORENING FOR AKTIVE ISOLERINGSFIRMAER er nu den Brancheforening der har den viden og gennemslagskraft der sikrer, at vi bliver hørt når de store mastodonter tror at de blot kan tromle de små virksomheder ned med magt.

Vi er dem der sikrer at du altid har en frisk tilgang og god adgang til den danske isoleringsbranche.

BRANCHEFORENING FOR AKTIVE ISOLERINGSFIRMAER arbejder med at få samling på den danske isoleringsbranche.


Som MEDLEM af BRANCHEFORENING FOR AKTIVE ISOLERINGSFIRMAER får man:

 

  • - Mulighed for direkte kontakt til Christiansborg

 

  • - Personlig kontakt til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet hvor en branchekendt person kan fremlægge de mange problemstillinger om Isoleringsbranchen.

 

  • - Man bliver ikke tromlet ned af de store mastodonter i branchen

 

  • - Et af Foreningens mål er at opnå bedre retfærdighed i Isoleringsbranchen

 

  • - Man er indenfor i en gruppe med indflydelse

 

  • - Isoleringsbranchens udfordringer klares i fællesskab


BRANCHEFORENING FOR AKTIVE ISOLERINGSFIRMAER vil arbejde på at få samlet den danske isoleringsbranche. Vore medlemmer arbejder med med traditionel isolering eller en mere alternativ isolering der ofte er mere brugervenlig, mere effektiv og som ofte også er prisbillig. Disse isoleringsfirmaer oplever ofte en stor modstand fra nogle meget etablerede store firmaer, der med alle midler vil forsøge at dominere markedet.


BRANCHEFORENING FOR AKTIVE ISOLERINGSFIRMAER har gode muligheder for at påvirke politikere og lovgivning i en branche i stor udvikling, og vi vil AKTIVT sørge for, at der er en retfærdig tilgang til de mange aktive isoleringsfirmaer der findes i Danmark.


BRANCHEFORENING FOR AKTIVE ISOLERINGSFIRMAER er til for at hjælpe med at sørge for en mere retfærdig tilgang til alle typer af isolering og isoleringsfirmaer, der ofte føler sig klemt inde mellem nogle store mastodonter, der forsøger at være dem, der vil bestemme udviklingen i den danske isoleringsbranche.


BRANCHEFORENING FOR AKTIVE ISOLERINGSFIRMAER har direkte kontakt til Christiansborg og Energi-, forsynings- og klimaministeriet, hvor foreningen kan påvirke den danske politik på Isoleringsområdet


BRANCHEFORENING FOR AKTIVE ISOLERINGSFIRMAER er det sted man henvender sig med de udfordringer og problemer, der kan opstå i en branche, der er udsat for kraftig konkurrence, og dermed stor risiko for uenigheder.


ISOLERINGSGUIDE for isolering udgives af BRANCHEFORENING FOR AKTIVE ISOLERINGSFIRMAER . ISOLERINGSGUIDE for isolering er et værktøj for alle isoleringsfirmaer, der som medlemmer af brancheforeningen har ret til at uddele den til kundeemner og potentielle kunder, som med denne ISOLERINGSGUIDE  bliver vejledt og kan dermed blive klogere på de mange typer isolering der findes på markedet.


tegning2Der findes på markedet ganske mange alternative isoleringsprodukter som er fortrinlige – og ofte bedre – end de traditionelle isoleringsprodukter.

Disse udbydere af ”nye” isoleringsmaterialer oplever oftest en mur af modstand. Deres situation og problemstillinger, er bedst beskrevet i filmen: Kartellet

Vi oplever, at det sædvanligvis er orkestreret direkte, men i særdeleshed indirekte af den traditionelle mineraluldsindustri, der igennem årene dygtigt har fået reglerne for diverse tests, beregningsmodeller, byggeanvisninger fra såkaldte uvildige institutter mv., tilpasset til fordel for deres egne produkter. Derfor vil vi anbefale, at du ser denne film, for at forstå problemstillingen.

Læs mere

INTROVIDEO

BRANCHEFORENING FOR AKTIVE ISOLERINGSFIRMAER –  formand Carsten Kudsk byder velkommen…

Følg os på facebook – Brancheforening for Aktive Isoleringsfirmaer facebook

NYHEDER FRA BAI

MEDLEMMER

BAI-Logo-250x153
Danpor A/S
Kingspan-Logo-300x196
GeGreenEnergi-300x196