Alternativ Isolering fortrænger mineraluld

Alternativ isolering vil på sigt kunne overtage dele af det lukrative mineraluldsmarked. Mineraluldsprodukter vil i stigende omfang blive erstattet af alternative isoleringsprodukter, der i disse år i vokser i mængde og i mange tilfælde vil blive dem som mange bygherrer vil foretrække frem for de traditionelle mineraluldsprodukter.

I øjeblikket er der tale om at der er en kombineret trend hen imod produkter der er baseret på alternative isoleringsmaterialer der dels kan være genbrugsmaterialer, og dels alternative isoleringsmaterialer der er billigere i byggeprocessen eller som er helt anderledes i sin udformnings- og isoleringsprincipper, som for eksempel refleksiv isolering i boliger der giver meget store muligheder for at lave et meget bedre design af boligen. Dette er der mange bygherrer der ofte ser store muligheder i at få chancen for at udnytte til at designe boligen mere optimalt.
På denne måde vil de traditionelle mineraluldsprodukter blive udsat for en konkurrence, ikke kun på pris, men meget vigtigere på at der kan skabes et design som slet ikke kan udføres med traditionelle mineraluldsprodukter. Dette giver store udfordringer for de “gamle” traditionelle isoleringsprodukter.

I en traditionel konkurrencesituation kæmpes der ofte på an man blot sætter priserne ned indtil man igen har kontrol over salget, men med de nye alternative isoleringsmaterialer, der muliggør et anderledes design i boligen, ja – så er det pludselig designet og ikke blot prisen der er den udslagsgivende parameter, og den alternative isolering står pludselig tilbage som eneste logiske mulighed.

Alternative isoleringsmaterialer har derfor store muligheder i markedet for nye boliger, eller endnu vigtigere på markedet for renovering, hvor der måske slet ikke er lavet plads til de meget pladskrævende mineraluldsprodukter.

Hvis man sammenholder dette scenario med, at der er en trend i tiden med at nye boligformer udvikles med andre og større krav til design, samtidig med at man også kræver god varmeøkonomi, ja så er der meget store muligheder for at anvendelsen af alternativ isolering, ikke bare bliver en ny kortsigtet trend, men i virkeligheden bliver den der sætter normen for udformning af den moderne bolig.