GULV ISOLERING BLOKKE

Ekspanderet Polystyren (EPS) i blokke til gulv

Kombinationen af gulv isoleringsblokkes lave vægt, høje trykstyrke  samt gode isoleringsevne bevirker, at byggeprocessen som helhed, kan blive billigere.
Gulv isoleringsblokke er formstabile, stødabsorberende og lette at arbejde
med. Man kan benytte almindeligt håndværktøj ved skæring og tilpasning af gulv isoleringsblokke.
Dette sikrer, at udlægningen bliver både nem og hurtig.

Materialet.
De nye typer af gulv isoleringsblokke, er fremstillet af EPS. Det står for ekspanderet
polystyren. EPS bliver til af råolie og naturgas. Derudover er der typer, hvor der er påført grafit, for at gøre isoleringen mere stabil og fremtidssikker.

Levetid.
De fleste gulvisoleringsblokke vil ikke blive nedbrudt, af naturligt forekommende organismer og skadelige stoffer i jorden. Dette giver blokkene et godt grundlag, for en lang levetid.

Miljøet.
Der afgives ingen farlige fibre fra de moderne gulvisoleringsblokke og der er derfor ingen irriterede hud og luftveje.
Gulv isoleringsblokke indeholder ingen giftstoffer og  fremstilles uden brug af freon. EPS-celleplast anvendes ofte, som en  emballage til direkte kontakt med sunde fødevarer.

Gulv isoleringsblokke er miljøvenlige, både når det gælder fremstilling, anvendelse og  bortskaffelse. Alle gulv isoleringsblokke kan genbruges og ved  fuld forbrænding, frigives kun stoffer som kuldioxid (CO²) og vanddamp.

Skillevægge.
Ofte vil man kunne opsætte skillevægge direkte på et terrændæk, helt uden noget særskilt fundament.  Ved at opsætte skillevægge uden fundament, sikres der, at der ikke opstår unødige kuldebroer.
Særligt hvis man har sætningsfølsomme vægge eller anvender stabiliserende skillevægge, bør dette arbejde udføres, med særlig omtanke og særskilte beregninger, eller eventuelt et selvstændigt fundament.

Fleksibilitet i levering.
Gulv isoleringsblokke giver en stor sikkerhed for hurtig levering, af de standardiserede
blokke. Såfremt dine ønsker ligger inden for gulv isoleringsblokkes standardprogram, er der ofte hurtig levering.

Fugtspærre.
Der skal som hovedregel, udlægges fugtspærre ovenpå gulv isoleringsblokke eller
umiddelbart under fugtfølsomme lag som trægulv, strøer og lignende. Ved gulve med meget tætte belægninger, såsom linoleum, skal gulvleverandørens anvisninger altid følges.

Gulv isoleringsblokke leveres nøjagtigt tilskåret, med skarpe kanter, der passer ind i den geometri, en moderne bygning består af. Samlinger med skarpe kanter, medfører ikke nogen forringelse i isoleringsevne eller kapillarbrydende egenskaber.
Når man udfører et isoleret terrændæk, kan man med fordel bruge isoleringsblokke. I kraft af de kapillarbrydende egenskaber, kan et ellers nødvendigt stenlag, ofte helt udelades.

Medmindre terrænforholdene kræver, at der under alle omstændigheder, skal køres fyld til byggepladsen, sparer man både tid og penge ved at anvende isoleringsblokke. Det skal dog anføres, at selvom man anvender blokke som kapillarbrydende lag, anbefales det, at laget ikke udføres tyndere end 150 mm

Fleksibilitet i anvendelse.
Gulv isoleringsblokke anvendes til såvel bolig, lettere erhverv og industri.
Gulv isoleringsblokke anvendes, hvor der lægges vægt på, en hurtig og fleksibel anvendelse.

De leveres og tilpasses i kvaliteter, med forskellig trykstyrke afhængig af, hvad behovet er.

Man kan konkludere, at gulv Isolering med blokke af EPS, er kommet for at blive. Den store fleksibilitet, den hurtige montering og stabile anvendelse, sikrer et godt byggeri fremover.

 

 

 

BAI medlemmer der arbejder med gulv isoleringsblokke

Danpor  www.danpor.dk