GULV ISOLERING STØBT

Genbrugt polystyren (EPS) til udstøbning af isolering

Genbrug af ekspanderet polystyren til udstøbning, også kaldet bundet varmeisolerende niveauudligningsfyld, er et ret nyt isoleringsmateriale, der anvender både genbrugstanken af et ellers ubrugeligt materiale, der ellers kun kunne afbrændes og tanken om, at man helst skal genbruge så meget som muligt.

Resultatet er blevet et produkt, der efter at være opblandet i en blandebil, udpumpes på det sted, hvor det skal udlægges og derfor er meget let, at håndtere og billigt at anvende, primært til isolering af gulve.

Blandingen af ekspanderet polystyren, er et helt unikt materiale, fordi det i én arbejdsgang opfylder både krav til niveauudligning, isolering og trinlydsdæmpning. Materialet anvendt på denne måde, er en meget omkostningsbesparende løsning, både i nybyggeri og ved en komplet renovering af eksisterende bygninger.

En anden kvalitet i dette produkt er, at det fordeler sig jævnt overalt i alle hjørner og kroge. Dermed danner det på en effektiv måde danner et komplet isolerende underlag, for et kommende slidlag.

Efter en tørretid på 1-2 dage, bør der udlægges en glidefolie oven på isoleringen, for at adskille beton og isolering. Derefter kan der udlægges et eventuelt rionet for varmeslanger, hvis der skal være gulvvarme. Til sidst afsluttes med en komplet udstøbning af et slidlag.

Materialet går heller ikke på kompromis med de nye krav, der er til både varmeisolering, lydisolering og selvfølgelig til at opnå de energibesparelser, som er nødvendige i moderne byggeri.

Gennem det faktum, at materialet udstøbes på stedet og udfylder alle revner og ujævnheder, kan det endvidere trænge ind bag alle rørføringer, ledninger og andre installationer, der samtidig indkapsles. Dermed elimineres alle kulde- eller lydbroer, som ellers kan være et problem, med en mere traditionel gulvisolering. Materialet består af nedknust ekspanderet polystyren, der på det nærmeste har en tilnærmet kugleform, der dog ikke er helt regelmæssig.
Dette bliver tilsat et mineralsk baseret bindemiddel. Ved at tilsætte lidt vand aktiveres klæbestoffet.

Man blander isoleringen i et mobilt pumpe- og blandeanlæg, hvorefter man kan pumpe denne blanding rundt, i den kommende bygning indtil man når, det ønskede område i bygningen.

Man skal dog huske, at man inden udlægning bør opsætte et 10 mm kantbånd, for at hindre trinlyd i, at blive transmitteret fra rum til rum.

Under udstøbningen kan man rette materialet af og danne den plane flade eventuelt med et passende fald, der danner underlag for det kommende gulv. Det kan let håndteres under arbejdsgangen, fordi materialet er jordfugtigt og let formbart.

Det er ingen tvivl om, at dette materiale er særdeles anvendeligt til at virke som gulvisolering. Det er let at anvende, især i komplicerede lokaler, hvor det ellers er tidskrævende, at foretage den krævede gulvisolering.

 

BAI medlemmer der arbejder med udstøbnng af genbrugt polystyren

Plaintec    www.plaintec.dk