PAPIRISOLERING

Papirisolering – Hvornår anvendes det?

Papirisolering har store fordele, i og med at papirisolering er et prisbilligt isoleringsmateriale, fordi papirisolering oftest består af genbrugspapir. På denne måde opnås et isoleringsprodukt, der er meget prisbilligt, ikke vejer ret meget og som samtidigt gavner tanken om, at papir kan genanvendes og dermed være miljøvenligt. Oftest er det dog den billige pris og lette håndtering, der er fremherskende for de bygherrer, der vælger, at anvende papirisolering.

Tanken om at anvende papir til isolering, er slet ikke ny. Lige fra man begyndte at læse aviser, har nogle mennesker fået den ide, at man kunne anvende avispapir til, at isolere loftet med. Det er dog en særdeles brandfarlig metode, at anvende i sit hus.

Derfor er de nye typer af papirisolering, altid behandlet med et brandhæmmende stof, der skal forhindre brand i isoleringen.

Det meste papirisolering består af cellulosefibre og er et isoleringsmateriale, der oftest fremstilles af aviser, der rives i små stykker til granulat som små korn, flager eller stykker. De fleste typer er dog krøllet på en måde, der sikrer, at der er størst muligt indkapsling af stillestående luft og dermed har en god isoleringsevne.

Papirisolering bliver oftest transporteret ind i huset gennem indblæsning, der gør det let, at håndtere og sikrer, at det finder ud i alle de små hulrum, revner og sprækker, der ofte er svære at nå, med en isolering i fast form, som batts eller plader.

Papirisolering og brand

Papirisolering bliver altid tilsat et eller flere kemikalier, for eksempel borax, borsyre og aluminiumhydroxid, der skal gøre isoleringen mindre brændbar.

Disse kemikalier skal desuden, ud over at forhindre papirisoleringen i at brænde, også forhindre, at der opstår en grobund for svamp og andre mikroorganismer, der eventuelt kan føre til råd.

Desuden skal det også forhindre skadedyr som mus, rotter og mår i at opholde sig længere tid i papirisoleringen.  De tilsatte salte virker udtørrende på disse dyr og er derfor meget ubehagelige for dem.

Papirisolering går således for, at være et godt og miljørigtigt alternativ til mineraluld, men man skal dog også være opmærksom på, at nogle papirisoleringsprodukter er tilsat borsyre og borax, der figurerer på EU’s kandidatliste over, potentielt problematiske stoffer for mennesker. Stoffer som borsyre og borax, er for eksempel mistænkt for, at hæmme forplantningsevnen hos mennesker og derfor er det vigtigt, at man sørger for, at overholde de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når man arbejder med isoleringsmaterialet.

Når først isoleringen er monteret, udgør kemikalierne dog ingen sundhedsrisiko, på grund af, at man typisk vil blæse papirisoleringen ind i lukkede konstruktioner eller på loftet, hvor man kun opholder sig, i et begrænset omfang. Derfor vil afgivelse af kemikalier fra papirisolering over hele levetiden, være så minimal, at det ikke har nogen betydning for, hverken indeklima eller beboernes sundhed.

Langtids erfaringer

Man har i USA anvendt papirisolering i ca. 100 år, og den er blevet produceret industrielt siden 1945. Her i Europa er det i især Tyskland, Sverige og Finland, at man har anvendt papirisolering. I Danmark har man brugt papirisolering siden begyndelsen af 1990’erne. Man har efterhånden fået opbygget en del praktiske erfaringsværdier med anvendelsen af papirisolering, der bliver anvendt som et seriøst isoleringsmateriale i mange danske huse.

De fleste papirisoleringsprodukter, der er udbudt på det danske marked, vil kunne komposteres og brændes og brugt papirisolering skal derfor ikke deponeres, som det for eksempel er tilfældet, med traditionel mineraluld.

Fordele ved papirisolering:

Papirisolering i løs form kan indblæses i konstruktionen og er let at håndtere.

Papirisolering i løs form kan blæses ud over lofter og lignende steder.

Papirisolering klør og kradser ikke. Det anbefales dog, at man bærer maske, når man arbejder med papirisolering.

Papirisolering lydisolerer oftest bedre end tilsvarende mineral- og glasuld.

Papirisolering giver mindre miljøbelastning end de traditionelle isoleringsmaterialer.

Papirisolering varmeisolerer lige så godt, som traditionelle isoleringsmaterialer.

Nogle gange kan man undvære dampspærre i loftet, når der anvendes papirisolering, da produktet kan optage og afgive fugt.

Ulemper ved papirisolering:

Selv om nogle typer af papirisolering er meget stabile, har de fleste dog en tendens til, at falde sammen ved indblæsning. Når der for eksempel blæses løs papirisolering ud på et loft, kan man forvente, at det sætter sig 10-15 procent. Det bliver der oftest taget højde for, ved at udlægge et tykkere lag papirisolering, end den ønskede isoleringstykkelse.

Papirisolering der er tilsat brandhæmmende kemikalier, så den er mindre brandfarlig, kan være let sundhedsskadelig, at arbejde med. Produkter der indeholder ammoniumhydroxid, kan desuden afgive grimme lugte, hvis det bliver fugtigt, hvilket gør det mindre anvendeligt til hulmursisolering af vægge.

Nogle typer af papirisolering kan falde sammen ved stor fugtpåvirkning og dermed vil isoleringsevnen blive kraftigt svækket. Man bør således ikke anvende papirisolering som hulmursisolering, hvis muren er særligt udsat for slagregn.

Hvor kan papirisolering bruges?

Papirisolering bruges især som isolering på lofter, men kan i princippet anvendes de fleste steder, hvor man ellers vil benytte et isoleringsmateriale i granuleret form, f.eks. i ydervægge af mursten eller træ.

Løs papirisolering

Papirisolering i løs form kan blæses ind på et loft. For at forhindre, at det støver for meget, tilsættes papirisoleringen en smule vanddamp.

Papirisolering i løs vægt blæses ind i konstruktionen med dertil specialbyggede indblæsningsmaskiner. Herved opnås den rette densitet af det indblæste papirisolering. Fordelen ved at blæse papirisolering ind i lukkede konstruktioner såsom hulmur, skråvægge eller etageadskillelse er, at der ikke opstår nogen kuldebroer, da der ikke er samlinger eller fraskæringer.

Dermed er der rigtig mange anvendelsesmuligheder for papirisolering og denne form for isolering, er nu ved at finde sin plads i udvalget af seriøse isoleringsmaterialer, til isolering af danske huse.

 

BAI medlemmer der arbejder med papirisolering

IsoleringPriser.dk   www.isoleringpriser.dk

 

BAI Isolatører der arbejder med papirisolering

Isocon    www.isocon.dk

Tagxperten        www.tagxperten.dk

Papiruld Fyn   http://papiruld-fyn.dk