TRÆULDSISOLERING

Træuldsisolering som alternativ isolering

Træuldsisolering fremstilles af cellulosefibre fra træer, der findeles og behandles til et varmeisolerende produkt, som har nogle fremragende isoleringsegenskaber. Det matcher mange gængse isoleringsprodukter og overgår flere traditionelle isoleringsprodukter, der ellers dominerer markedet, for isolering af danske huse.

Træuldsisolering omtales generelt som værende et cellulosebaseret granulat til isolering. Træuldsisolering har været kendt i rigtig mange år. Træuldsisolering har været markedsført i rigtig mange forskellige produkter gennem tiden.

Isoleringsfirmaer der isolerer med træuldsisolering, anvender oftest en stor maskine, der findeler og blæser træuldsisolering ind, som et granulat, ved hjælp af et system af rør og slanger, der fremfører granulatet til det sted og disse hulrum, hvor man ønsker en effektiv isolering af boligen.

En stor fordel ved denne indblæsningsmetode er, at man kan nøjes med et hul på kun ca 50 mm, hvilket bevirker, at man kan nå ind i næsten alle hulrum og sprækker, der ønskes isoleret.

Træuldsisolering anbefales mest i træskeletkonstruktioner, hvor det bedst anvendes i yder- og indervægge, lofter og i gulve, hvor der ikke er stor risiko for fugt. Træuldsisolering er også kendetegnet ved, at det ofte kan optage og afgive fugt. Dette giver både en fordel og en ulempe. En fordel, fordi isoleringsevnen beholdes, selv om der er en betydelig fugtpåvirkning af isoleringsmaterialet. En ulempe, fordi det kræver, at det samtidig er imprægneret mod råd og svamp, der ellers vil kunne angribe og på den måde, ødelægge træuldsisoleringen.

Imprægnering af træuldsisolering

Træuldsisolering er et organisk materiale og vil derfor være både brændbart og som udgangspunkt biologisk nedbrydeligt.

Brændbarheden af træuldsisolering formindskes derfor aktivt, ved hjælp af en imprægnering af materialet.
Derudover bliver der, på alle isoleringsmaterialer, inkl. mineraluld, tilsat stoffer mod brand, fugtoptag eller biologisk nedbrydning. Ingen af disse tilsætningsstoffer er på Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer.

Man opnår desuden en positiv sideeffekt ved denne imprægnering nemlig, at skadedyr som rotter og mår, ikke opholder sig længere tid i træuldsisoleringen, fordi de tilsatte salte virker udtørrende og derfor er ubehagelige for dyrene.

Miljøvenlig produktion

Når man som producent markedsfører sine produkter som miljørigtige, er det væsentligt, at kunne dokumentere denne påstand om miljørigtighed. Selv om der til nogle isoleringsmaterialer anvendes relativt store mængder energi til fremstilling, så vil træuldsisolering i løbet af bygningens levetid, spare langt mere energi, end der går til fremstillingen. Og da træ samtidig har optaget store mængder CO2 i levetiden, bliver det i sidste ende til negativ CO2 udledning, der må betegnes som særdeles miljøvenlig.

Fordele ved træuldsisolering:

Ingen revner eller huller efter udførelse af træuldsisolering.

En komprimeret isoleret konstruktionen med træuldsisolering, vil være mere lufttæt og lydtæt.

Det er lettere at anvende træuldsisolering i varierende tykkelser, på et ujævnt underlag end ved anvendelse af isoleringsmåtter.

Ingen affaldsproblemer som ved anvendelse af isoleringsmåtter.

Mindre belastning af miljø ved produktion og bortskaffelse.

Dampspærre kan i nogle tilfælde undværes.

Mus og rotter lever ikke i træuldsisolering.

Behageligt af håndtere.

Ulemper ved træuldsisolering:

Træuldsisolering har en tendens, til at falde sammen ved indblæsning. Når der indblæses løs træuldsisolering på for eksempel et loft, må man forvente, at det sætter sig 15-20%. Det bør der tages højde for, ved at lægge et tykkere lag træuldsisolering, end den ønskede isoleringstykkelse. Når der blæses ind i lukkede konstruktioner, fx hulmure, bør man sørge for, at isoleringen bliver komprimeret.

Ved stor vandpåvirkning kan træuldsisoleringen falde sammen og dermed vil isoleringsevnen blive mindre. Man bør derfor ikke anvende træuldsisolering, som hulmursisolering, hvis murværket er udsat for kraftig slagregn.

Bortskaffelse af træuldsisolering

Træuldsisolering kan genbruges eller genanvendes som jordforbedringsmateriale, brændes eller deponeres på en godkendt losseplads.

Hvis der er tilsat bor-salte eller aluminiumsforbindelser, skal træuldsisolering sendes til den kommunale forbrænding eller deponeres.

Træuldsisolering er alternativ isolering

Selv om der er visse ulemper ved træuldsisolering, har den dog også mange tilhængere. Det er ingen tvivl om, at hvis man formår at holde en træuldsisolering tør, vil den være særdeles effektiv og kan sagtens være et rigtig godt alternativ til, en traditionel mineraluldsisolering.

 

BAI Isolatører der arbejder med træuldsisolering

Nymosegård Træuld Aps    www.traeuld.dk