FORENINGEN

 
 

BRANCHEFORENING FOR AKTIVE ISOLERINGSFIRMAER – Vi hed tidligere “Brancheforeningen for Alternativ Isolering” og vi var oprindelig etableret med det formål, at varetage ”alternative produkters” interesser.

Imidlertid er ordet “alternativ” blevet noget udvandet, og vi har derfor besluttet en frisk profil med BRANCHEFORENING FOR AKTIVE ISOLERINGSFIRMAER

Foreningen har derfor også besluttet at gøre en mere aktiv indsats som talerør for aktive isoleringsfirmaer der “vil noget mere” og vi har derfor besluttet at markedsføre os som BRANCHEFORENING FOR AKTIVE ISOLERINGSFIRMAER.

Vi vil derfor på redelig og saglig vis, aktivt udbrede kendskabet til alternative isoleringer, være talerør over for byggebranchen, offentligheden, offentlige instanser, det politiske miljø mv. Vi vil offentliggøre eksempler på, hvordan og hvor vi mener, der foregår urimelig forskelsbehandling, fordrejning af konklusioner, misbrug af offentlige myndigheders ressourcer, som håndlangere for den traditionelle isoleringsindustri.

Vi vil også aktivt forsøge at hjælpe vore medlemmer i de mange spørgsmål der måtte trænge sig på i sager om isolering.

 

 

Der findes på markedet ganske mange alternative isoleringsprodukter, der er fortrinlige – og ofte bedre – end de traditionelle isoleringsprodukter.

 

Disse udbydere af ”nye” isoleringsmaterialer, oplever oftest en mur af modstand, sædvanligvis orkestreret direkte, men i særdeleshed inddirekte, af den traditionelle mineraluldsindustri, der igennem årene dygtigt har fået reglerne for diverse tests, beregningsmodeller og byggeanvisninger fra såkaldte uvildige institutter mv. tilpasset, til fordel for egne produkter.

 

Selv sagkyndige undres betydeligt, når de ser ”nye alternative ” produkter, der vitterligt ikke kan brænde. Du kan forsøge, at antænde direkte på produktet med gasbrænder– det kan ikke antændes, det kan ikke brænde. Disse produkter må ikke benævnes ”ubrandbar” i Danmark – de kan i bedste fald tildeles ”brandklasse B.”

 

Produkter fra mineraluldsindustrien, der smelter efter få minutter, opnår højeste bedømmelse: ”brandklasse A.”

 

Tilsvarende sammenlignes produkter på værdier, der er optimale for de traditionelle produkter. Nye produkter kan have egenskaber, der er de traditionelle betydelige overlegne – egenskaber der anvendes til kvalitative sammenligninger i andre lande – blot ikke i Danmark!

 

Nye produkter skal i Danmark undersøges, testes og godkendes af institutter, der enten har den traditionelle isoleringsindustri som ”storkunder” eller de sponseres jævnligt f.eks. via legater, forskningspriser mv.

 

Udbyderne af ”nye produkter” oplever, at umiddelbart efter man har lanceret produkter, der enten er bedre eller billigere end de traditionelle, udkommer rapporter fra private institutter, der iblandt fører til misvisende konklusioner i pressemeddelelser, korrespondance til offentlige myndigheder mv. til fordel for mineraluldsindustrien.

 

BRANCHEFORENING FOR AKTIVE ISOLERINGSFIRMAER – Tidligere Brancheforeningen for Alternativ Isolering er etableret med det formål, at varetage disse ”alternative produkters” interesser. Uden at være en markedsføringsorganisation, vil Vi på redelig og saglig vis, udbrede kendskabet til alternative muligheder, være talerør over for byggebranchen, offentligheden, offentlige instanser, det politiske miljø mv. Vi vil offentliggøre eksempler på, hvordan og hvor vi mener, der foregår urimelig forskelsbehandling, fordrejning af konklusioner, misbrug af offentlige myndigheders ressourcer, som håndlangere for den traditionelle isoleringsindustri.

 

Vi vil tilskynde, at private, halv offentlige og offentlige institutter, universiteter mv. i fremtiden motiveres til, at tilegne sig viden om det relativt store udbud af alternativer. At uddannelsesinstitutionernes uddannelsesmaterialer i et rimeligt omfang, tilegner de studerende viden om velegnede alternativer. Aktuelt gennemsyres disse med konstruktionsanvisninger, beregningsmodeller, henvisninger til værdier mv., som udelukkende er til fordel for mineraluldsindustrien.