Stormøde for isoleringsbranchen

BAI Isolering inviterer til stormøde i Isoleringsbranchen

Med baggrund af den omtale der har været omkring svindel med energitilskud, inviterer Brancheforening for Aktive Isoleringsfirmaer, i daglig tale BAI Isolering nu til stormøde i isoleringsbranchen.

Formålet med dette møde er at få en debat om, hvad der er fakta i denne problemstilling, og vi ønsker en udmelding fra minister og folketing, hvad folketinget har tænkt sig at gøre i denne forbindelse.

Vi ønsker at få skabt klarhed om problemerne med nuværende ordning. Formålet med dette møde er også, at minister og politikere giver information om, hvordan de tænker at energitilskuddet vil kunne udformes i fremtiden.

Samtidig vil branchen informere politikerne, hvordan vi tænker at energitilskuddet kan udformes i fremtiden.

Lad os få en åben debat imellem isoleringsbranchen, politikere, fageksperter og andre intressenter der er med ind over denne problemstilling.

Hvordan kan vi sammen få skabt troværdighed om energitilskuddet?

Er systemet med forhåndsgodkendelse optimalt?

Hvordan sikres at energiberegningen altid er korrekt?

Er det en fordel eller ulempe at energitilskudet betales direkte til den enkelte forbruger.

Bør vi have en egentlig isolatøruddannelse?

På grund af at denne problemstilling har været i medierne og har skabt tvivl om troværdigheden af energitilskuddet ønsker vi at pressen får fuld adgang.

Mødet foregår i Nyborg 5 maj kl 10 på Hotel Sinatur Østerøvej 121 5800 Nyborg.

Vi gerne anmode om at folk giver forhåndstilmelding, på grund af lokale forhold til info@bai-isolering.dk eller telefon til Formand BAI Carsten Kudsk 60899424

BAI-Logo-250x153

Flamingo blokke til gulvisolering

Flamingo blokke til isolering af gulve giver mange fordele. Den unikke kombination af isoleringsblokkes meget lave vægt, den høje trykstyrke og formidable isoleringsevne giver en fordel ved at selve byggeprocessen kan udføres meget billigere.
Flamingo eller ekspanderet polystyren (EPS) som det også kaldes anvendes med fordel til at forme gulv isoleringsblokke der har gode isolerende egenskaber kombineret med at det er nemt at bearbejde og skære til i de hjørner der er i et fundament.
De nye typer af gulv isoleringsblokke er fremstillet af Flamingo der bliver fremstillet af råolie og naturgas. Derudover er der typer hvor der er påført grafit for at gøre isoleringen mere stabil med bedre isoleringsevne og dermed mere fremtidssikker.
Gulv isoleringsblokke indeholder ingen giftstoffer og fremstilles uden brug af freon.
De fleste gulvisoleringsblokke vil ikke blive nedbrudt af naturligt forekommende organismer
og skadelige stoffer i jorden. Dette giver blokkene et godt grundlag for en lang levetid.
Gulvisolering med blokke af Flamingo er et materiale som mange bygherrer virkelig har taget til sig.
Den store fleksibilitet, den hurtige montering og stabile anvendelse er noget som mange bygherrer kan lide og som vil være tilstede i byggeriet i lang tid fremover.

gulv-isolering-esp

Alternativ Isolering fortrænger mineraluld

Alternativ isolering vil på sigt kunne overtage dele af det lukrative mineraluldsmarked. Mineraluldsprodukter vil i stigende omfang blive erstattet af alternative isoleringsprodukter, der i disse år i vokser i mængde og i mange tilfælde vil blive dem som mange bygherrer vil foretrække frem for de traditionelle mineraluldsprodukter.

I øjeblikket er der tale om at der er en kombineret trend hen imod produkter der er baseret på alternative isoleringsmaterialer der dels kan være genbrugsmaterialer, og dels alternative isoleringsmaterialer der er billigere i byggeprocessen eller som er helt anderledes i sin udformnings- og isoleringsprincipper, som for eksempel refleksiv isolering i boliger der giver meget store muligheder for at lave et meget bedre design af boligen. Dette er der mange bygherrer der ofte ser store muligheder i at få chancen for at udnytte til at designe boligen mere optimalt.
På denne måde vil de traditionelle mineraluldsprodukter blive udsat for en konkurrence, ikke kun på pris, men meget vigtigere på at der kan skabes et design som slet ikke kan udføres med traditionelle mineraluldsprodukter. Dette giver store udfordringer for de “gamle” traditionelle isoleringsprodukter.

I en traditionel konkurrencesituation kæmpes der ofte på an man blot sætter priserne ned indtil man igen har kontrol over salget, men med de nye alternative isoleringsmaterialer, der muliggør et anderledes design i boligen, ja – så er det pludselig designet og ikke blot prisen der er den udslagsgivende parameter, og den alternative isolering står pludselig tilbage som eneste logiske mulighed.

Alternative isoleringsmaterialer har derfor store muligheder i markedet for nye boliger, eller endnu vigtigere på markedet for renovering, hvor der måske slet ikke er lavet plads til de meget pladskrævende mineraluldsprodukter.

Hvis man sammenholder dette scenario med, at der er en trend i tiden med at nye boligformer udvikles med andre og større krav til design, samtidig med at man også kræver god varmeøkonomi, ja så er der meget store muligheder for at anvendelsen af alternativ isolering, ikke bare bliver en ny kortsigtet trend, men i virkeligheden bliver den der sætter normen for udformning af den moderne bolig.

Alternativ Isolering og nytænkning

Alternativ Isolering, er det overhovedet noget, der har en chance overfor de mere etablerede former for isolering, er der sikkert mange der spørger sig selv om.

Svaret kunne være, at alternativ isolering kan ses som den nødvendige nytænkning, der altid bør være indenfor alle former for teknologi som man anvender.

Hvorfor skal der være nytænkning?

Er de gamle traditionelle former for isolering ikke gode nok?

Det korrekte svar her bør nok være, at der bør ske en udvikling og nytænkning overalt i det moderne byggeri, både byggeri til boliger, men så sandelig også indenfor den moderne industri, der er en af de største energiforbrugere i vort samfund.

Men som ved al ny udvikling og ved ny teknologi, er der en vis træghed fra tilhængere af de gamle traditionelle former for isolering. Man ved hvad man har, men man er lidt nervøs for at nye isoleringsformer vil vise sig ikke at være så holdbare, eller de er måske så nytænkende, at det simpelthen bare må være for godt til at være sandt.

Derfor er der nogle producenter af nye og anderledes former for isolering, der har mødt en del modstand fra de etablerede virksomheder, der har været på markedet i lang tid, og som selvfølgelig hævder, at netop ved deres produkter vælger man det sikre valg.

Man ved hvad man får. På godt og ondt.

Men det er jo ellers netop i ny udvikling, at man opnår fremskridt, og på den måde former den nye fremtid i vores samfund. Burde man ikke lade nogle af de nye isoleringsformer blive prøvet af på en god og seriøs måde, uden at være forudindtaget om at “det er nok for godt til at være sandt” når en producent af et nyt isoleringsprodukt en gang imellem dukker op?

Det mener vi her i Brancheforeningen for Alternativ Isolering, og vi ønsker at fremme mange af de gode og seriøse tiltag, der er kommet frem de senere år, ofte drevet frem af en tro på, at der er indenfor visse dele af isoleringsbranchen godt kunne være brug for en god del nytænkning.

Lad os støtte op om dem der tør tænke nyt.

Kun på den måde vil vi kunne få nye og bedre produkter indenfor dansk byggeri.

BAI-Logo-250x153

Flamingo gulvisolering udstøbt

Flamingo gulvisolering der udstøbes på stedet og på denne måde danner et underlag for et støbt gulv er en metode der anvender genbrugt Flamingo på en ny måde. Alene den tanke at man på en god måde kan støtte genbrugsideen ved at anvende Flamingo på en ny måde. Man opnår at få niveauudligningsfyld der baserer sig på at man med genbrug kan opnå at få et helt unikt produkt der er til gavn for mange. Man får på denne måde et produkt der er let at transportere og at udstøbe på det sted hvor det skal anvendes.

Ydermere giver det en god konstruktion der gør det hurtigt og let at danne et godt underlag for et gulv der kan støbes ovenpå efter få dage kombineret med at det kan udstyres med Rionet og varmeslanger for en optimal gulvløsning.
Denne blanding af Flamingo er et helt unikt materiale, fordi det i én enkelt arbejdsgang opfylder både krav til niveauudligning, isolering og trinlydsdæmpning. Flamingo granulat anvendt på denne måde er en meget omkostningsbesparende løsning, både i nybyggeriet og ved en komplet renovering af eksisterende bygninger.
Flamingo granulat anvendt på denne måde er særdeles anvendeligt til at virke som gulvisolering, samtidig med at det er let at anvende, specielt i mere komplicerede lokaler, hvor det ellers er et tidskrævende job at foretage den krævede gulvisolering.

gulvisolering-udstøbt-esp

Refleksiv isolering i boliger

Refleksiv isolering anvendes som en god alternativ isolering der ikke er særlig tyk men som kan varmeisolere betydeligt, såfremt den refleksive isolering bliver monteret korrekt i henhold til den foreskrevne installationsvejledning der anvises.
Refleksiv isolering fra seriøse virksomheder har ofte udviklet meget detaljerede anvisninger på montering omkring spær, konstruktionsdetaljer på tage, i vægge og på gulve. Med en korrekt udført isolering får man en god virkning med en refleksiv isolering. Refleksiv isolering bør altid installeres med en luftspalte på ca 10 mm på begge sider, for at give den bedste effekt, men kan eventuelt også anvendes indstøbt i betongulv eller kan sågar anvendes under trægulve.
Refleksiv isolering er på begge sider fremstillet med en folie af blankpoleret aluminium med en tykkelse omkring 30-50 µm. Aluminium har som natur en meget høj refleksion, og derfor udgør refleksiv isolering en god barriere der forhindrer varmeoverførsel gennem infrarød stråling.
Netop den infrarøde stråling og dens bidrag til isoleringslagets effektivitet har været en kilde til megen debat mellem tilhængere af den traditionelle masseisolering og pruducenter af refleksiv isolering. Denne debat har været præget af, at der er nogle meget store spillere på markedet, der har anvendt deres indflydelse til at fremme netop deres sag.
Refleksiv isolering har dog efterhånden selv skabt sig selv et godt evidensbaseret grundlag på grund af mange tilfredse kunder der med succes har anvendt refleksiv isolering i deres boliger. Der er ingen tvivl om at refleksiv isolering i dag er et seriøst alternativ til en mere traditionel masseisolering.

Træfiberisolering – er det god isolering?

Træfiberisolering som et alternativt isoleringsmateriale har været anvendt verden over i mange år. Det er kun i danmark at man har haft en markedsleder der har kunnet fortrænge en god isolering i lang tid.  Træfibre er som skabt til at anvende som et isoleringsmateriale, idet der jo forekommer masser af stillestående luft i og omkring træfibrene. Det er jo som bekendt netop den stillestående luft der bevirker at man har en varmeisolerende effekt.

Træfiberisolering ligger fuldt ud på højde med andre isoleringsmaterialer med et varmeledningstal på bare 0,038 W/(mk). Men hvis det bliver målt i praksis vil træfiberisoleringen lande på et endnu bedre tal. De gode egenskaber der er i træfiberisolering er en kendsgerning hvis man ser bort fra det faktum at en træfiberisolering er ret følsom overfor nedbrydning af det organiske materiale som en træfiberisolering jo består af. Det bliver der kompenseret for med at behandle materialet med kemikalier der sikrer det mod råd og skadedyr.
Man må også huske på når man efterisolerer sit hus med træfibersisolering sparer man ikke blot på varmen og dermed CO2 udslippet, man isolerer også med et isoleringsmateriale der har et meget lavt primært energiforbrug mens det har opsparet CO2 i den tid træfibrene har groet. På denne måde er træfibersisolering et positivt bidrag til CO2 regnskabet. Dette er endnu et argument for at anvende træfibersisolering.

Flamingo Granulat til hulmure

Isolering med granuleret Flamingo, der er fremstillet af ekspanderet polystyren, også kaldet EPS har i mange år været anerkendt som et godt isoleringsprodukt til at anvende som isolering i huses hulmure.  Flamingo granulat er et hyppigt anvendt isoleringsmateriale på grund af de fortræffelige isoleringsegenskaber. Der er mange fordele ved at man anvender Flamingo granulat der let kan indblæses i hulmure og andre hulrum der ønskes isoleret.
Flamingo granulat der er et genbrugsprodukt og dermed har et meget miljøvenligt aftryk kan anvendes i rigtig mange sammenhænge fordi det i løs form som granulat let kan blæses derhen, hvor man ønsker dets gode isolerende egenskaber.
Hvis man skal isolere hulrummet mellem din ydervæg og indervæg, vil granuleret Flamingo være et produkt med et stort potentiale fordi det let indblæses gennem små huller i muren. Der er i dag et krav ar alle huse skal have en isoleret hulmur for at nedsætte et stort varmeforbrug fra en uisoleret hulmur.
Flamingo granulat anvendt til efterisolering af hulmure er en meget effektiv isolering, og man vil derfor hurtigt opleve, at husets vægge med en isolering med granulat bliver mere varme, og at boligens temperatur lettere kan holdes på et konstant niveau. Derfor vil en hulmursisolering med Flamingo granulat bevirke at man kan sænke varmeregningen markant, og dermed forbedre husets indeklima.
Med granuleret Flamingo kan man opnå at have stort set de samme gode isoleringsegenskaber som hvis man anvender nyproduceret Flamingo. Derfor kan husejere godt anbefales at støtte genbrugstanken ved at anvende genbrugt Flamingo granulat.

RUC rapport om samarbejde

RUC Rapport: Samarbejde

Når der nu finder så mange brancheorganisationer og foreninger, der arbejder for at få

indført flere grønne byggeriprodukter, kunne vi så ikke få et bedre resultat, hvis vi samarbejdede på kryds og tværs af hinanden?

Vi skal benytte os af de kompetencer der er tilgængelige og, ikke arbejde mod hinanden.

Vi kan på denne måde, med en stemme og fælles indsats, få et konkret modspil mod mineraluldsindustrien.

Se på den rapport fra 2014 hvor RUC (Roskilde Universitet) behandler denne problemstilling?

 

Thumbnail - RUC rapport

Miljø-deklaration

Miljødeklaration (EPD)

Når du som firma i dag, skal lave en miljøvaredeklaration (EPD), så indebærer dette, at man får tydelige, kvalitets-sikrede og sammenlignelige oplysninger om, hvilken miljøpåvirkning ens produkt har på miljøet.

En EPD indeholder oplysninger om ressourceforbrug, udledning, affald, genindvinding og landforbrug for hver kilowatt-time, du har brugt i din produktion. Den vurderer ikke miljøpåvirkning eller miljøtilpasning, men gør det muligt, at sammenligne forskellige produkters miljøegenskaber i et livscyklus perspektiv – “fra vugge til grav”.

Vi bliver som firma mødt med kravet fra mineraluldsindustrien, at vi skal have Danske godkendelser, men hvorfor er deres EPD så ikke lavet i Danmark?

Hvorfor tror du, at mineraluldsindustrien får lavet deres EPD i Norge, når deres produktion foregår i Danmark? Kan det mon skyldes, at i Norge bliver el produceret ud fra vandkraft, der forurener med mindre CO2 pr kilowatt-time?

 

 

 

Thumbnail - Miljøvaredeklaration

Hvor står den?

Find genbrugspladsen, hvor du kan aflevere Rockwool affald til genanvendelse i en separat Rockwool container.

Send et billede og vær med i lodtrækningen på et gavekort på 5000 kr. til alternativ isolering og et eksemplar af filmen: “Kartellet.”

Sidste frist for deltagelse 1 september 2014.

Miljøministeren henviser til, at der forefindes genbrugscontainer til Rockwool affald på 50 genbrugsstationer.  Se tv klippet med Miljøministeren. BAI har forespurgt, hvor disse container forefindes. Se vores spørgsmål og svaret fra Miljøministeriet  og Miljøministeren.

 

Se mail fra Miljøministeriet

Se mail fra Miljøministeren

 

Video fra TV2 Nord

http://www.tv2nord.dk/arkiv/2012/08/27?video_id=36191&autoplay=1

rockwool-genanvender-isolering

Hvorfor anklager…

Hvorfor anklager Rockwool papirisolerings industrien for vildledende markedsføring på grund af giftstoffer i deres produkter.
Den 11. april 2012 og senere den 30. august 2012 bestiller de en rapport der bakker dem op i dette.
Samtidig med at de udsender en pressemeddelelse.

 

Se et modsvar på deres hjemmeside,  fra en af vores medlemmer som opererer i branchen.

no-image

Er mineral uld …

 

Er mineral uld blevet totalt frikendt som kræftfremkaldende?

 

Fra: Morten Jakobsen [mailto:mjx@cancer.dk]
Sendt: 24. november 2010 21:18
Til: cku@dbmail.dk
Cc: Johnni Hansen
Emne: Mineraluld og kræft

 

Kære Carsten Kudsk,

Du spørger, om Kræftens Bekæmpelse har været med til at frikende mineraluld som kræftfremkaldende. Vi deltog sidst i 1990’erne i en fælles europæisk undersøgelse af sammenhængen og har ikke siden lavet selvstændig forskning på området, men læner os op af IARCs anbefalinger.

 

Her er en gennemgang af IARCs beslutningsforløb vedr. mineraluld:

 

Stenuld og glasuld var indtil 2001 af Det Internationale Kræftagentur (IARC) klassificeret som ”muligt kræftfremkaldende” (gruppe 2B). Baggrunden for mistanken var dyreforsøg, hvor man havde installerede mineraluld i lungerne og fandt øget forekomst af kræft. Grunden til at IARC ændrede klassifikation til gruppe 3 (”utilstrækkelig dokumentation for kræftfremkaldende virkning hos mennesker”) var fremkomsten af to store undersøgelser af rockwool-produktionsarbejdere fra henholdsvis USA og Europa. Disse to undersøgelser fandt ikke sammenhæng mellem udsættelse for rockwool i produktionen og lungekræft. IARC’s gruppe 3 betyder ikke (nødvendigvis), at en påvirkning ikke er kræftfremkaldende, men derimod, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation til vurdering heraf. Sagt med andre ord så har IARC ikke frikendt rockwool  for at være kræftfremkaldende for mennesker; men IARC skønner på den anden side heller ikke, at der længere er nok  dokumentation til gruppe 2B.

 

Håber det er et tilfredsstillende svar på dit spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Morten Jakobsen
Pressechef

Kræftens Bekæmpelse
Kommunikationsafdelingen
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Tlf. +45 3525 7500
Dir. +45 3525 7206
Mob. +45 2170 8580
mjx@cancer.dk
www.cancer.dk

 

Downlaod pdf ang. “mineraluld (1)” samt pdf ang. “kræft & mineraluld (2)” herunder:

Cancer_forside

Hvorfor bliver isolerings …

 

Hvorfor bliver isolerings kravene bare tykkere og tykkere, er det fremtidens isolering?

 

5 spørgsmål til eksperten – Ivar Moltke

 

Af Peter Cordsen,  mandag 08. nov 2010 kl. 13:52

 

Hvem ved bedre hvad der sker i teknologiens verden, end de der beskæftiger sig med den til daglig?

 

Vi vil gerne være klogere på hvad der sker, og derfor spørger vi løbende eksperter inden for forskellige felter, hvad der sker i deres verden, og svarene viderebringer vi til inspiration.

 

Vi har udarbejdet 5 faste spørgsmål, som vi altid stiller de udvalgte eksperter. Vi ved dog at når folk først har fået munden på gled kan det være svært at holde sig indenfor spørgerammen. Giv os endelig en melding, hvis I har nogle forslag til spændende ”interviewofre” i tankerne.

 

Vi har stillet de 5 spørgsmål til Ivar Moltke

 

Ivar Moltke er en af de virkelig kreative og fremadskuende personer på Teknologisk Institut. Han er oprindeligt uddannet arkitekt og har stået bag en række banebrydende projekter inden for byggeri som f.eks. Villa Vision. Han er en pioner indenfor innovation og udvikling inden for en række faglige områder og har siden sine teenageår arbejdet med udviklingsprojekter. I dag har han patent på flere brugbare opfindelser.

 

Her kan du se spørgsmål og svar:

1. Hvis du kigger på samfundets og erhvervslivets udvikling, hvor tror du så, at fremtidens behov og udfordringer vil ligge inden for dit arbejdsområde?

Efterisolering af den eksisterende boligmasse er en stor udfordring. Selvfølgelig findes der løsninger, men med de eksisterende isoleringsmaterialer bliver tykkelsen af isoleringen ofte et problem. Derfor er der brug for nytænkning, så der kan udvikles isoleringsløsninger der er tynde men er højisolerende og ukomplicerede at arbejde med.

Endvidere tror jeg, der vil være en stigende efterspørgsel efter overflader der enten er selvrensende eller som gør rengøring lettere end i dag

Den hurtige udvikling af smartphones, trådløse netværk mm vil åbne muligheder for automatik og fjernbetjening af alt muligt, og forhåbentligt gøre livet lettere også for ældre, bevægelseshæmmede og andre grupper der vokser eksplosivt i fremtiden.

 

2. Hvad den mest interessante teknologi indenfor dit arbejdsfelt lige nu?

IT vil fortsætte sin eksplosive udvikling og trække den mere træge bygningssektor med sig til alt fra styring i bygninger til mere effektiv projektering, udførelse, e-handel, mass customization og virtuelle oplevelser.

 

3. Hvilke anvendelsesområder har teknologien?

I sin yderste konsekvens vil fordobling af ITs ydeevne hvert halvandet år føre til robotter med menneskelignende intelligens i løbet af de næste 20-30 år. Det fører til ting vi ikke kan forestille os.

 

4. Er der et uudnyttet potentiale i teknologien, som nye opfindelser kan udnytte?

Masser af muligheder, og de er blevet nemmere at få ud på markedet i form af apps hos Apple og Android

 

5. Hvilke problemer kunne du forestille dig at teknologien blev brugt til at løse?

Alt det trivielle kan automatiseres i løbet af de kommende årtier. Det er allerede flere år siden at bil prototyper kørte rundt i almindelig trafik og rutefly har kunnet flyve automatisk i årtier.

 

Kilde: http://ing.dk/artikel/113761-5-spoergsmaal-til-eksperten-ivar-moltke

Hvorfor ønsker …

 

Hvorfor ønsker mineralulds industrien ikke at andre isoleringsformer kommer frem. Læs specielt side 81 nederst!?

 

Da aktier over tid, alt andet lige, giver et højere afkast end investering i traditionelle obligationer, er
interessen for aktier som investeringsalternativ markant stigende. Forklaringen skal findes i det
historisk set lave renteniveau samt i stigende velstand blandt private. At institutionelle såvel som
private investorer i højere og højere grad kaster deres opmærksomhed på investering i aktier har
afledt et stigende informationsbehov fra begge partere. Informationsbehovet bliver dækket af
banker og andre analysevirksomheder, der i stor stil kanaliserer information til investorerne i form
af omfangsrige analyser af børsnoterede selskaber. Sådanne analyser benyttes i stort omfang af
investorer og rådgivere i den daglige investeringsplanlægning.’

 

Download pdf ang. Rapport om Rockwool herunder:

test-img

Hvem andre end …

 

Hvem andre end mineraluld industrien kan få et møde med Miljøministeriet om andre isoleringsprodukter?

 

Baggrunden for mødet:

Rockwool havde bedt om et møde for at høre om MST’s initiativer i forbindelse med at borsyre og
borax er blevet optaget på den såkaldte kandidatliste under REACH. Optagelsen betyder, at leverandøren af artikler (læs “isoleringsmåtter”) med mere end 0,1 % borax skal oplyse modtagerne om
dette. Borax bruges som brandhæmmer i papiruldsisoleringsprodukter (læs Rockwools konkurrenters produkter), og Rockwool vil derfor have MST til at gå ud og håndhæve kravet.

 

 Download pdf  ang. møde herunder:

rapport om rockwool_forside